Een pand heeft vandaag de dag nogal wat soorten waarden, ieder belangrijk voor een bepaald doel. U kunt denken aan de volgende doelen:

 •  Voor de verkoop spreekt men van de onderhandse verkoopwaarde;
 •  Voor de hypotheek spreekt men van de executiewaarde;
 •  Voor de verzekering spreekt men van herbouwwaarde;
 •  Voor de fiscus spreekt men van de waarde in het economische verkeer.

U kunt om verschillende redenen behoefte hebben aan een taxatierapport:

 •  Voor een goede verkoopbeslissing;
 •  Voor een goede aankoopbeslissing;
 •  Voor de hypotheekverstrekker;
 •  Voor de verzekering;
 •  Voor de overheid;
 •  Voor de belastingdienst.

Als duidelijk is waarom u een taxatie nodig heeft, wordt met u een afspraak gemaakt om het object te kunnen taxeren. Tijdens de opname wordt gelet op:

 •  Ligging en omgeving;
 •  De staat van onderhoud;
 •  Inhoud en oppervlakte;
 •  Functionele indeling;
 •  Constructie en materiaalgebruik;
 •  Isolatievoorzieningen;
 •  Rechten en verplichtingen (Bijv. erfpacht of recht van overpad).

Daarnaast wordt onder andere rekening gehouden met de marktsituatie, het bestemmingsplan en de kadastrale registratie.

Nu een taxatie aanvragen